Coach @ Minor “De 3e Verdieping”, Hogeschool Utrecht

In de periode september ’09 / januari ’10 was ik coach bij minor “de 3e Verdieping” van de Hogeschool Utrecht. Tijdens dit jaar heb ik een groep studenten gecoached bij het uitvoeren van het project “Cultuur in Oost“.

In officiele termen is een minor  “een samenhangend keuzeprogramma van 30 studiepunten (een half jaar studie), waarmee een student zich kan profileren“. Het komt er eigenlijk op neer dat je binnen je studie een half jaar iets anders mag gaan doen om je te specialiseren in één bepaald onderwerp of je blikveld juist te verbreden en iets geheel nieuws te gaan doen.

De 3e verdieping is zo’n minor waarin je iets geheel nieuws gaat doen. De minor is bedoeld voor iedereen die het gevoel heeft iets te kort te komen in zijn of haar algemene ontwikkeling, met name waar het zaken als politiek, cultuur, maatschappij, kunst en de samenhang tussen al die onderwerpen betreft. Een interessante minor waar studenten leren op een geheel andere, vaak vrijere en creatievere manier te denken, associëren en onderzoeken dan ze daarvoor hadden kunnen bedenken.

Drie jaar hiervoor heb ik deze minor zelf doorlopen. Uit deze minor ontstond een groepje studenten die samen de bedenker van de minor, Rienk Wielenga, intervisiesessies organiseerde. Nu, inmiddels ruim 10 jaar later, heb ik nog steeds goed contact met zowel deze studenten als Rienk. Er is een bijzonder contact ontstaan waar vriendschap en intervisie zijn verweven.

 

Naast veel interessante cursussen (o.a. cursussen filosofie, creatief schrijven en een spoedcurcsus over de gehele wereldgeschiedenis en -politiek)  kiezen alle studenten een project waar zij zo’n vier maanden intensief aan werken. één van die projecten is dus “Cultuur in Oost”. De drie studenten die dit project gaan doen zal ik coachen. Tijdens dit project gaan zij aan de

Geef een reactie